F8BETBị mất điện thoại, Hoa hậu Tiểu Vy có nguy cơ bị loại sớm khỏi gameshow