Tài liệu quân sự Trung Quốc bị bán với giá 1 USDF8BET