F8BETNhân dân - nhân tố vững chắc của tình hữu nghị lâu đời Việt Nam và Nga