Samsung Galaxy Z Fold6 và Zflip6 lộ cấu hình chi tiết, có xứng mức giá mới?F8BET