Trung Quốc và Nga tổ chức tập trận chung 'Liên hợp trên biển - 2024'-Lô trượt F8BET