Bóc giá tủ đồ của Lưu Diệc Phi trong phim mới 'Câu chuyện Hoa Hồng'